Politikontakt og SLT-koordinator

Her finner du informasjon om hvilke oppgaver en politikontakt og SLT-koordinator har, og hvem som har disse oppgavene i Tysvær kommune.

Politikontakt i Tysvær

Politikontakten i Tysvær er Jostein Salemonsen. Se videoen under for mer informasjon om hvilke oppgaver politikontakten har.

SLT - Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT jobber for å redusere kriminalitet blant ungdom gjennom å styrke samarbeidet mellom kommune og politi. Målet er å gi barn og unge riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. 

SLT-modellen skal skape felles strategier for hvordan lokalsamfunnet samordner tiltak, ressurser, kunnskap og kompetanse mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Kontaktinformasjon

Jostein Salemonsen
Politikontakt
E-post
Frans Gisle Hansen
Rådgiver
E-post