OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Laget rundt barnet

Laget rundt barnet - Sammen om det beste for barnet

- er et satsingsområdet for Tysvær kommune. Det handler om at barnet og familien skal oppleve kommunen som en enhetlig, samordnet og koordinert tjeneste.

Laget rundt barnet er ikke kun en måte å snakke om dette på. Det er også en måte å organisere våre tjenester på. Vi setter barnet og familien i sentrum og jobber som et lag med barnets behov som felles utgangspunkt. Det skal ikke være tilfeldig hvordan vi jobber, hvordan vi møter barn, unge og deres familie, og hvordan vi koordinerer og følger opp vårt arbeid. Dette er vi sammen om, og vi skal jobbe sammen om det beste for barnet.

Du kan lese mer om dette og mer, i vår felles temaplan barn og unge «Sammen om det beste for barnet».

Du kan få mer innsikt i hva vi mener med «Laget rundt barnet» ved å lese i artikkelen med samme navn lenket under her.

Artikler - Laget rundt barnet

  • 20.02.2023

    Prosjekt "Laget rundt barnet"

    Tysvær kommune har utarbeidet en temaplan for alle barn og unge i kommunen - "Sammen om det beste for barnet". Temaplanen tar utgangspunkt i to store reformer som preger oppvekstsektoren i hele Norge – Oppvekstreformen og Kompetanseløftet for inkluderende praksis.
  • 30.01.2023

    Sammen om det beste for barnet

    Temaplanen skal gi retning og prioriteringer til tjenesteutvikling innenfor barn og unges oppvekst.
Til toppen