Utleie av bolig til flyktninger

Tysvær kommune har i sammarbeid med "Plan Flyktning 2016-2019" vedtatt at alle bosatte flyktninger skal motta individuell borettledning i hjemmet, og de skal også få generell informasjon om det å være bosatt i Norge.

Oppfølging i bolig

Tysvær kommune har miljøarbeidere og miljøvaktmester som drar på jevnlige hjemmebesøk, gjennomgår bostedene og gir borettledning i hjemmet. De gir også informasjon på skolen. Tema som blir gjennomgått er blant annet kilde- og avfallshåndtering, vaskemiddel, bruk av hvitevarer, elektrisitet, fukt, luftning, brannvern og lignende.

Utleie av privat bolig

Flyktningkoordinator i kommunen har ansvar for å finne en egnet bolig til flyktningene som skal bosettes. Flyktninger blir bosatt fortrinnsvis i private utleieboliger. Flyktningene skal selv skrive leiekontrakt med utleier. Bosetter/integreringsrettleder i kommunen kan være med på prosessen og ved behov tilby tolk for å sikre en god kommunikasjon og gjensidig forståelse av kontrakten.

Bosetting av flyktninger mellom 18 og 55 år har inntekter i form av introduksjonsstøtte etter bosetting, og dermed er de sikret inntekt i en viss periode. Bosatte flyktninger kan søke om husleiegaranti hos NAV. 

Bosetter/integreringsrettleder har kontakt med bosatte flyktninger som ønsker å flytte, det kan være av ulike grunner som for eksempel familiegjenforening eller at de har behov for ny bolig. 

Ønsker du å leie ut en bolig?

Behovet for boliger varierer til en hver tid, og type bolig varierer også. Vi kan ha behov for både små og store leiligheter, og noen ganger hus. Bosetter/integreringsrettleder har til en hver tid oversikt over hvilke boliger som trengs og kan derfor foreslå aktuelle leietagere til personer som ønsker å leie ut en bolig, og eventuelt sette de i kontakt med hverandre.

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Øzgur Bozyil
Avdelingsleder
E-post
Mobil 97 50 13 75

Flyktningkoordinator

Miljøarbeider Tysvær kommune
Telefon 98 25 69 70
Miljøvaktmester Tysvær kommune
Telefon 94 13 63 58