Velkommen til skulestart hausten 2023

Måndag 21. august 2023 startar nytt skuleår kl. 08.30. Me gler oss!

 

Alle elevane er på skulen full skuledag, med unnatak av 1. klasse. Dei har med foreldre/føresette. møter kl. 08.30 og sluttar kl. 11.00. Hugs matpakke og utetøy.

I år, som i fjor, er skuldedagane slik: 

1. - 4. klasse måndag, onsdag, fredag til 12.30 og  tysdag, torsdag til 14.30. 

5. - 7. klasse sluttar 12.30 onsdag og fredag. Dei andre dagane er til 14.30.

4. - 7. klasse har tilbod om leksehjelp fredag 12.30 - 14.30. Påmelding på link som blir sendt som skjema i Forms på Visma.

Ungdomsskulen slutter 12.30 på onsdagane og er til 14.30 dei andre dagane.

I 2017 blei det innført nye reglar som gjeld elevane sitt skulemiljø. I regelverket er det stilt tydelege krav til skulane om å informere elevane og foreldra om rettane i kapittel 9A. Skulane skal også informere om aktivitetsplikta, og om at saka kan meldast til Fylkesmannen. Me ønsker sjølvsagt ikkje at saker skal enda hjå Fylkesmannen, men at me saman finn løysningar som er til det beste for borna.

Du finn meir om elevane sitt skulemiljø på Statsforvaltaren si nettside: Statsforvaltaren i Rogaland og på heimesida vår under Trygt skulemiljø  

Skuleruta  er lagt ut påheimesida 

Me håper elevane er klar til å starte opp att. Me er klar til å ta i mot dei:)

I eit folkehelseperspektiv er det viktig at ungane syklar eller går til og frå skulen når det let seg gjere.

Me ser fram til samarbeidet med dykk og er sikre på at me saman skal ruste elevane for framtida. Ei framtid i rask endring som det er spanande å trø inn i, saman med ungane dykkar.

Fortsatt god sommar :)

På vegne av personalet ved Tysværvåg barne- og ungdomsskule.

Geir Dybdahl, rektor

Kontaktinformasjon

Tysværvåg barne- og ungdomsskule
E-post
Telefon 90 51 37 28

Tysværvågvegen 421
5565 Tysværvåg

 

SFO - leiar: 910 06 788


 

Melding til skolen

Meldinger til skolen sendes via appen Min skole
(Visma Flyt Skole)