Om skolen

Frakkagjerd barneskole er en 1.- 7. skole med 275 elever. De voksne på laget er 27 pedagoger, 13 miljøarbeidere, 2 miljøveiledere, administrasjonskonsulent, inspektør og rektor. Vaktmester og helsesykepleier har kontor på skolen og er naturlig del av laget på Frakkagjerd. Skolen ble åpnet august 2009.

Skolen vår ligger sentralt plassert på Frakkagjerd, i nærheten av idrettsanlegg med løpebane og fotballbane. Vi har variert turterreng lett tilgjengelig og Tysvær Arena som nærmeste nabo. Vi er også godt fornøyde med skolegården som gir gode muligheter til varierte aktiviteter. Her er naturområder og mer opparbeidede områder med stier, møtesteder og utendørs amfi. Vi har både ballbinge og flere ulike leke-apparat. 

Dersom du kommer inn via hovedinngangen vår, kommer du til et relativt åpent miljø med amfi, scene, bibliotek, musikkrom, elevkantine og servicefunksjon. Forholdene ligger godt til rette for samling og felles kulturopplevelser. Skolens administrasjon ligger like innenfor biblioteket. 

Store glassflater med mye lys preger hele skolebygget. Lyset og de friske fargene i interiøret ellers, gjør innemiljøet godt å være i. Skolen ellers har tre hovedområder; småskolen, mellomtrinnet og modulene (også mellomtrinnet). Skolens arealer er bygd opp på en måte som gir fleksibilitet i organisering og mulighet for å drive variert og tilpasset opplæring. Kroppsøving og mat og helse undervisning er lagt til Tysvær arena. 

Skolen er fulldigitalisert. De yngste elevene bruker Ipad som verktøy og de eldste bruker PC. Alle klasserom har digitale tavler.  

Kontaktinformasjon

Frakkagjerd barneskole
E-post
Telefon 90 40 18 84

Hamrane 5A
5563 Førresfjorden

Postadresse: Postboks 502, 5595 Førresfjorden

SFO-leder: 909 93 041
SFO base: 468 611 32
Vaktmester: 975 49 752
 

Melding til skolen

Meldinger til skolen sendes via appen Min skole (Visma Flyt Skole)