Barnevernvakt 901 70 591


Barneverntjenestene i Vindafjord, Etne, Sveio og Tysvær har inngått et samarbeid om barnevernvakt fra 1. februar 2018.  

Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Barnevernvakten vil være tilgjengelig kl. 15:30 – 08:00 på hverdager og hele døgnet i helger og helligdager.