Barnevernvakt 90 17 05 91


Barneverntjenestene i Vindafjord, Etne, Sveio og Tysvær har inngått et samarbeid om barnevernvakt fra 1. februar 2018.  

Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Barnevernvakten vil være tilgjengelig kl.15.30 – 08.00 på hverdager og hele døgnet i helger og helligdager.