Grunnskolen for voksne er et eksamensrettet løp som går over to år. Det er undervisning i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Målet for deltakerne er å fortsette på videregående skole etter grunnskolen. 

Informasjon om vaksne si rett til grunnskoleopplæring

Tysvær kommune, ved Tysvær opplæringssenter gir grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringslova § 4A-1, rett til grunnskoleopplæring.

Målgrupper:

  • Voksne som ikke har fullført grunnskoleopplæring
  • Voksne som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga mangelfull opplæring

Det gis opplæring i de fem fagene som man trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne.

Ved inntak vil hver enkelt bli kartlagt for å klargjøre om han/hun trenger opplæring i hele utdanningsløpet eller bare i deler av dette.

Opplæringen varierer mellom 1-årig, 2-årig og 3-årig eksamensrettet opplæringsløp etter hvilket nivå deltakeren er på. Grunnskole for voksne er på dagtid med 29 timer pr. uke.

klasse2