Trafikksikringsplan

Kommunenes visjon er at ingen skal miste livet eller bli alvorlig skadet i trafikkulykker.

Hva er målet med en trafikksikringsplan?

Den viktigste grunnen til at vi utarbeider en trafikksikringsplan er at vi gjennom planarbeidet blir oppmerksomme på ulykkene som skjer i trafikken, vi blir klar over hvor problempunktene er , og vi får diskutert løsninger.

Denne gir oss grunnlag for å prioritere og utarbeide handlingsplan. Trafikksikringsplanen er kommunen sitt offisielle strategidokument på området og blir brukt i; budsjettsammenheng, ved søknad om midler til trafikksikkerhet fra stat og fylke, ved drøftinger omkring konkrete tiltak og lignende.

Tilskuddsordningen som fylkeskommunen har, er viktig i det kommunale trafikksikringsarbeidet. Midlene kan kun brukes på kommunale og fylkeskommunale veier.

Trafikksikringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 08.05.2018