Feil på vann og avløp

Ring vakttelefon: 950 92 219

Hvordan varsler vi deg om feil med vann og avløp?

Ved vannlekkasje, vannavstengning og andre viktige meldinger til innbyggere, bruker vi Varsling 24 og varsler ved bruk av SMS, e-post og talemelding.