Privat vann og avløp

Dersom eiendommen ligger i et område hvor det ikke er kommunalt vatn, må man skaffe dette privat. Alle drikkevannsystem som leverer vann til to eller flere hytter/hus, eller leverer vann til annet type bygg enn hus/hytte, skal registreres hos Mattilsynet. Dette er gjeldene fra 1.juni 2017.

Privat vann

Plan- og bygningsloven setter krav om at alle bygg som er beregnet for opphold av mennesker eller dyr skal ha hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.

Nedenfor finner du to brosjyrer fra Norsk Vann med nyttig informasjon;

Kommunen tar ikke vannanalyser av privat vann. Det er flere private labratorier som tilbyr ”prøvepakker” med analyse på de vanligste parameterne. Ta gjerne kontakt med Haugaland Miljøsenter, Petrotech, for mer informasjon.

Privat avløp

Dersom du skal legge inn vann eller installere vannklosett i huset eller hytten din, og ikke kan knyttes til kommunalt avløp, må du søke om utsleppstillatelse for avløpsvann. Avløpsvann er avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvatn). Gråvann er avløp fra kjøkken, bad og vaskerom.
 
Ingen kan sette i gang nye utslepp eller øke utslepp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av forurensningsforskriften §12-5. Eier av avløpsanlegget er ansvarlig for drift- og vedlikehold.

Retningslinjer i Tysvær kommune

Tysvær kommune sine retningslinjer for behandling av søknad om privat utslepp mindre enn 50 pe omtaler hvilke løsninger som kan godkjennes i de forskjellige områdene i kommunen. 

Pe = Personekvivalent er et uttrykk for kapasitet og belastning i vannforsyning, kloakkanlegg og avløpsrensing. 

Ta kontakt med en rørlegger som vil stå som ansvarlig for planleggingen og utføringen av avløpsanlegget.

Søknad og behandlingstid

Skriftlig søknad skal inneholde følgende:

  • type avløpsanlegg og dimensjon på anlegget
  • opplysninger om utsleppet blir etablert i samsvar med krav i kommunen og forurensningsforskriften kap.12
  • kart med avløpsanlegget og utslippsstedet tegnet inn.
  • opplysninger om interesser som kan bli berørt av etableringen.
  • Kopi av nabovarsel skal levers sammen med søknaden.

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter (PDF, 125 kB)
 
Søknader blir behandlet fortløpende. Komplett søknad om utsleppstillatelse som er i samsvar med krav i forskriften kap.12 skal avgjøres av kommunen innen 6 uker. Gebyr for behandling av søknad er i henhold til kommunen sitt gebyrregulativ for tjenester etter plan- og bygningslova. Se kommunenes gebyrhefte her.

Tilsyn

Tysvær kommune starter i 2019 med systematisert tilsyn av private avløp. Les mer om tilsyn av privat avløp her

Nyttig lenker og nettsider

På nettsiden www.avlop.no kan du finne mye nyttig informasjon om de ulike renseløsningene.

Nyttige brosjyrer:

Private anlegg og septiktanker skal tømmes etter fastsette intervall. Det er HIM, Haugaland Interkommunale Miljøverk, som forvalter denne ordninga på vegne av medlemskommunene. Les mer om tømming av private anlegg og septiktank på HIM sine nettsider

Lovverk tilhørende privat vann og avløp