Lokal vann- og avløps norm

VA-normen er utarbeidet som en fellesnorm for flere kommuner i Rogaland. Normen gjelder fra 01.01.08. Normen inneholder krav som stilles til prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av kommunaltekniske vann- og avløpsanlegg.

Felles VA-norm

Klikk her for å lese hele dokumentet

Kontaktinformasjon

Vakttelefon Vann- og avløp
Telefon 950 92 219
Ragnar Vikshåland
Fagansvarlig, vann og avløp
Telefon 476 28 295