Lokal vann- og avløps norm

VA-normen er utarbeidet som en fellesnorm for flere kommuner i Rogaland. Normen gjelder fra 01.01.08. Normen inneholder krav som stilles til prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av kommunaltekniske vann- og avløpsanlegg.

Felles VA-norm

Les hele dokumentet her

Kontaktinformasjon

Vakttelefon Vann- og avløp
Telefon 95 09 22 19