Kva gjer me?

Avdelingas ansvarsområde er drift og vedlikehald av kommunale veier, fortau/gangveier, bruer, parkeringsplasser, veglys og kaier. Avdelinga og arbeidsoppgåver internt med å grave graver, assistere Idrett, park og Grønt, Vann- og avlaup, kommunale bygg kort sagt alle einingar som har behov for gravemaskin og lastebil.

Tilbod og tenester

Kontaktpersonar

Kontaktperson veg: Oddvar Susort - Telefon: 932 16 633

Fagansvarleg Veg, Idrett og Park: Arne Henry Grottvik - Telefon: 901 46 683