I Tysvær er det kommunale retningslinjer for utforming av kommunale vegar, gater og gangvegar (vegnorm) vedteke av kommunestyre 19. mars 2013.

Vegar som utbyggjare ønskjer at kommunen skal overta må vere i samsvar med disse retningslinjene.

Retningslinjer for utforming av kommunale vegar, gater og gangvegar (vegnorm).