Kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg med vedlegg

VA-normen er utarbeidet som en fellesnorm for flere kommuner i Rogaland. Normen gjelder fra 01.01.08. Normen inneholder krav som stilles til prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av kommunaltekniske vann- og avløpsanlegg.

Fellesnormen finnes på www.va-norm.no.  Velg så Tysvær kommune da kan du klikke deg inn på fellesnormen.

Kontaktpersonar

 

Vakttelefon VA: 950 92 219 (24 timers vakt)

Fagansvarleg VA: Ragnar Vikshåland - Telefon: 476 28 295