Hvordan endrer jeg på stemmeseddelen?

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Hvis du vil være med på å påvirke hvilke av kandidatene som blir valgt inn for partiet, må du endre på stemmeseddelen.

Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen (se veiledning under).Hvis du ikke endrer, stemmer du på kandidatene i den rekkefølgen de står på stemmeseddelen.

For at endringene du gjør på stemmeseddelen skal få betydning ved valgoppgjøret, må endringene ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn halvparten av de velgerne i fylket som har gitt partiet/gruppen sin stemme.

 hvordan endrer du pa stemmeseddelen

 Er det mulig å stemme blankt?

Det er mulig å stemme blankt. I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler som skal brukes til dette. Ved opptelling av stemmesedlene i kommunene, vil ikke blanke stemmesedler telle med, men valgstatistikken vil vise hvor mange som har stemt blankt.