Fristen for partiene til å levere inn listeforslag til høstens kommunevalg var 01.04.19.

I Tysvær kommune er det levert inn 8 lister:

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

 

Dette er foreløpig et forslag til lister fra partiene. Alle kandidatene på listene har nå fått brev om at de er satt opp på en partiliste, og de har frist til 24. april til å søke om fritak. Deretter skal skal valgstyret behandle og godkjenne liseforslagene i møte 7. mai.

Har du spørsmål rundt listeforslagene kan du kontakte leder av Politisk sekretariat Liv Jorunn Frønsdal, tlf 5275 7055 eller 9094 8891.

Her en er samleliste over alle listeforslag - i alfabetisk rekkefølge:

Samlet oversikt listeforslag kommunestyrevalg 2019 - i alfabetisk rekkefølge