Valgstyret godkjente i møte 07.05.19 listeforslagene til de 8 partiene som har levert inn liste til høstens kommunestyrevalg.

Det var totalt 3 personer som ba om fritak fra å stå på listeforslaget.

Nedenfor kan du se de godkjente listene med kandidater:

Arbeiderpartiet - godkjent liste

Fremskrittspartiet - godkjent liste

Høyre - godkjent liste

Kristelig Folkeparti - godkjent liste

Miljøpartiet De Grønn - godkjent liste

Senterpartiet - godkjent liste

Sosialistisk Venstreparti - godkjent liste

Venstre - godkjent liste