Hvordan endrer jeg på stemmeseddelen?

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. De rosa stemmesedlene er for partier som stiller med liste til kommunestyrevalget, og de blå stemmesedlene er for partier som stiller med liste til fylkestingvalget.

Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen. Hvis du ikke endrer, stemmer du på kandidatene i den rekkefølgen de står på stemmeseddelen. 

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til de kandidatene du ønsker skal motta et slikt personstemmetillegg. Fremgangsmåten for å gi personstemmer er beskrevet på stemmeseddelen. 

endre stemmeseddel bm

 Er det mulig å stemme blankt?

Det er mulig å stemme blankt. I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler som skal brukes til dette. Ved opptelling av stemmesedlene i kommunene, vil ikke blanke stemmesedler telle med, men valgstatistikken vil vise hvor mange som har stemt blankt.