Stemmerett:

For å kunne stemme ved Kommune- og fylkestingsvalget må du oppfylle følgende kriterier:

  • være norsk statsborger
  • ha fylt 18 år innen utgangen av 2019
  • være eller ha vært registrert som bostatt i Norge

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere stemmerett dersom du oppfyller følgende kriterier::

  • utenlandske statsborgere som er registrert bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
  • nordiske statsborgere som er registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019

Vi viser til Valglovens §§ 2-1 og 2-2 om stemmerett.

Manntallet:

Alle som skal stemme, må være innført i manntallet. Manntallet er oversikten over de som har stemmerett i kommunen. Du står i manntallet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2019. Har du flyttet, er det fortsatt adressen 30. juni som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett.

Valgmanntallet for Tysvær kommune ligger ute til offentlig ettersyn ved Servicetorget på rådhuset. Ønsker du å sjekke om du er innført i manntallet kan du komme innom å sjekke dette selv, eller du kan ringe Servicetorget. Er du ikke i manntallet men mener du skal skal være det kan du søke om å bli ført inn i manntallet. Ta kontakt med leder politisk sekretariat, Liv Jorunn Frønsdal, tlf 5275 7055 eller 9094 8891.