Helsestasjon og skulehelsetenesta tilbyr vaksiner relatert til barnevaksinasjonsprogrammet. For vaksinar utanom dette (til dømes reisevaksinasjon) må du kontakta fastlege eller vaksineklinikkar.

  • Vaksineklinikken på Bleikemyr (Haugesund): 52744215 – opent kvardagar 08.00-15.30
  • Oasen Vaksinasjonssenter: 52832733 – opent kvardagar 08.00-15.30

Ta kontakt via telefon eller sms ved spørsmål >> se kontaktinfo