Matematikk for små barn handler om hva barna kan og får lov til å strekke seg etter. Det er ofte stor forskjell i modenhet og motivasjon hos barna. Vi vil derfor legge til rette for oppgaver med det vi kaller en lav inngangsterskel og som er slik at de gir utfordringer nok til dem som trenger det,

Matematikk handler i stor grad om å utvikle evne til å se strukturer og sammenhenger. Logisk resonnement, samme med evnen til problemløsning er viktige ingredienser i en helhetlig matematisk kompetanse.

Matematikk fins i det meste, det er en naturlig del av livet vårt og handler om mye mer enn tall/symboler. Vår oppgave er derfor å legge til rette slik at barnet møter matematikk gjennom å gjøre aktiviteter og oppleve matematikk i en rekke forskjellige sammenhenger. Vi bør bygge på de erfaringene barna har, når vi legger til rette for små barns matematikklæring.

Rammeplanen sier at: «personalet må la barna møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtte barns initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å dikterer tekst».

IMG 5377

Små barns matematikk

Barn er vitebegjærlig og nysgjerrige. De lærer fort og de liker å få matematiske utfordringer. Når barna får undre seg, stille spørsmål og finne svar, blir de kjent med matematiske begreper og en grunnleggende tallforståelse og tallbegrep utvikles. Samtidig utvikles også evne til resonnement og logikk hos barna.

I barnehagen er en utforskende og lekende tilnærming naturlig. Læringen skjer på barnets premisser. Aktiviteter er ikke styrt av timer og prosedyrer.

Når vi lager mat, dekker bord, rydder og sorterer, når vi finner ut hvor mange som er tilstede eller hvor mange dager det er igjen til jul, møter barna matematikk i en naturlig sammenheng.

Kilde: Matematikksenteret. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen