Bravo-leken består av både Bravo-runden og Bravo Skattejakt. Bravo-runden er en stasjonspreget lek der barna på hver stasjon får oppleve enten fem store ord- og bildekort med tilhørende konkreter eller fem bokstaver. Vi bruker ordbilder fordi det skrevne ordet er en representasjon av et begrep, på samme måte som bilder og konkreter er det. Gjennom alle sansene blir barna kjent med ordene, bildene og bokstavene. Vi har fire stasjoner og mellom stasjonene gjør vi ulike motoriske utfordringer som for eksempel å åle, krabbe, rulle, snurre, fly eller henge. De voksne roser barna og skaper trygge rammer for læring.

Bravo Skattejakt er en annen måte å leke Bravo-leken på, og denne passer også godt hjemme. Det handler enkelt og greit om å vise fem ord og bilder i hurtig tempo, la barna få velge et kort, kaste terningen og gjøre aktiviteten terningen viser på jakt etter for eksempel en borrelås. Så opplever dere borrelåsen med alle sansene før dere går tilbake til kortene og velger et nytt.
 
Når vi leker Bravo-leken erfarer vi at barna lærer mer enn de ellers ville ha gjort. Ved å få tilgang på flere ord, kanskje flere språk, faktakunnskap, noter og matematikk øker interesseområdet og motivasjonen for videre læring. Entusiasme og mestringsopplevelser hører også naturlig med som en del av Bravo-leken. Vi feirer etter hver økt og jubler for hver ny ferdighet de lærer. På denne måten får barna positive assosiasjoner til læring, og sosioemosjonell utvikling støttes!