Være Sammen består av et voksenmateriell utviklet av Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning og et materiell for barn i alderen 4-6 år i barnehagen som er utviklet av Eyvind Skeie i samarbeid med IdeHospitalet AS. Barnehagene får opplæring og veiledning fra veiledere som har gjennomgått en veilederopplæring ledet av Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning ved Pål Roland.

Målgruppen for barnemateriellet i Være Sammen er barn i alderen 4-6 år i barnehagen ettersom det baserer seg mye på samtale og forutsetter god språkkunnskap. Være Sammen er et allmennpedagogisk opplegg rettet både mot voksne og barn i barnehagen, samspillet mellom disse og mellom barna.