HVA ER SPRÅKLEKEN BRAVO?

Ingen lærer så raskt og så mye som barn under 3 år. Det er gjennom sansene vi lærer. Bravo er et helhetlig sansestimulerende opplegg som på en morsom og effektiv måte gir barna økt forståelse og gjentatte sanseinntrykk.  Bravoleken kan på denne måten allerede når barnet er veldig lite legge grunnlaget for videre læring. Store ord og bildekort stimulerer syns og hørselssansen og bygger gradvis opp begrepsforståelsen og ordforrådet. Gjennom bevegelse, smak, lukt og taktilsansen blir begrepene konkretisert og forankret.  Variert bevegelseserfaring og god stemning bedrer læringsvilkårene for barna.

HVORFOR SPRÅKLEKEN BRAVO?

Språkleken bravo handler om flere ting som blant annet språkstimulering, sansestimulering og tidlig læring. Gjennom å sette navn på det barna sanser bygger vi opp begrepsapparatet til barna gjennom leken. Barna får oppleve både ordbilder, illustrasjoner, smaker, lukter, lyder og ulike ting å kjenne på.

BRAVORUNDEN

Språkleken Bravo kombinerer sansemotoriske aktiviteter med sanseopplevelser, noe som gjør læring motiverende for  store og små. Vi organiserer leken med ulike sansestasjoner og de sansemotoriske aktivitetene blir etter hvert transportetapper mellom stasjonene. Da har vi etablert en bravorunde.

Barna er fysisk aktive mellom stasjonene – som gjør at hjernen er ekstra mottakelig for informasjonen de passivt mottar når de kommer frem til stasjonen.