Snakkepakken® er et pedagogisk språkverktøy for hele personalgruppen som skaper motivasjon og lystbetonet bruk av språket og den har til hensikt å hjelpe alle barn uansett språkferdigheter og morsmål med å tilegne seg språk.

Snakkepakkens oppbygging er grundig utprøvet og gjennomtenkt, og baserer seg på syv aktuelle områder i barns hverdag i barnehage, småskole og hjemme: Mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. 

Bruk av Snakkepakken® gir økt fokus og bevissthet omkring språk og hva det er fornuftig å legge vekt på i språkstimuleringen. Den gir mange idéer til hvordan grunnleggende grammatikk og matematikk, rim, former, motsetninger, rekkefølger, mønstre, sammensatte ord, overbegrep med mer kan gjøres lystbetont og lekes inn.

Gjenstandene gjør barn og voksne mer frie i leken, fokus flyttes vekk fra dem selv. På denne måten vil gjenstander fra Snakkepakken kunne kompensere for og støtte et ordforråd under utvikling. Språk tilegnes i deltagelsen. Snakkepakken gir barna mange muligheter til å delta aktivt fra første stund i gode sosiale og språklige omgivelser.

Med Snakkepakken kan du jobbe konkret ved å koble ord til gjenstander gjennom handling, repetisjon og variasjon.

Læring forutsetter at barn får ta hele kroppen i bruk. Barn lærer språk i samspill, når de får se, høre, bevege seg, oppleve, ta på ting og eksperimentere.

Mestringsfølelse gir økt fokus og motivasjon.

Ved å bruke Snakkepakkens to- og tredimensjonale materiell for å synliggjøre ord, vil barna få god og variert informasjon. De vil ha mulighet til å forstå og huske det som blir formidlet. De blir mer engasjerte og oppmerksomme over tid.

Snakkepakken kan støtte alle barn i utviklingen av et godt ordforråd, ordforståelse og uttale. Etter hvert vil barna kunne bruke språket på ulike måter ved bl.a. selv spørre, svare og fortelle.