Snakkepakken er et pedagogisk språkverktøy for hele personalgruppen som skaper motivasjon og lystbetonet bruk av språket. Det egner seg for barn i 2 – 9 årsalderen uansett språkferdighet og morsmål.

Det inneholder rundt 140 gjenstander, spill og bøker som er nøye utvalgt for å appellere til barn og voksne og som tåler ivrige hender.

Hva ønsker vi å oppnå med arbeidet med snakkepakken:

 • Å jobbe systematisk med begrepslæring
 • Å jobbe systematisk med språkstimulering
 • Personal som jobber bevisst og systematisk
 • Barn som er gode på å leke sammen
 • Barn som er gode på å uttrykke seg om følelser
 • Barn og personal som utvikle fantasi og glede

Hvilken betydning vil det få for vårt arbeid:

 • Vi jobber med prosjekt og tema som hele barnehagen jobber med
 • Vi deler ideer, erfaringer og tips med hverandre og med andre barnehager
 • Vi gjør hverandre gode
 • Vi jobber i smågrupper
 • Vi bruker konkreter sammen med barna
 • Vi jobber med nøkkelord for å utvide barnas ordforråd