Vi har utarbeidet en kvalitetshåndbok for alle ansatte i Fjellhaug friluftsbarnehage. Der har vi beskrevet overganger, måltid, samlinger mm. Utgangstpunktet er Være sammen prosjektet med autoritative voksne.

pdf Kvalitetshåndbok