Prosjektarbeid med hovedvekt på barns medvirkning

Barn er nysgjerrige, kunnskapstørste og lærelystne. Alt fra barna er nyfødt bruker de kroppen og sansene for å få erfaringer med mennesker og miljøet rundt dem. Fjellhaug Friluftsbarnehage ønsker å gi barn erfaring med allsidig aktivitet. Barn har ulike læringsbehov og personalet arbeider for å støtte enkeltbarn og gruppe i deres læringsprosesser. I barnehagen gjør vi dette i hverdagssituasjoner, disse kan gjerne oppstå spontant. Men personalet bruker også planlagte aktiviteter og lek for bevisst å arbeide for å styrke barn eller gruppe på et bestemt felt.

Vi har lagt opp til samarbeid med barnegruppen i prosjekt. Her setter voksne og barn mål for en periode med bakgrunn i barnas interesse eller behov. I og med at barn lærer på ulike måter, vil prosjektene utvikles underveis. Våre prosjekter vil ha mål, men i vår barnehage er ikke disse statiske. Målene skal utvikles i takt med barns læring. Dette krever lyttende voksne som tar barns innspill på alvor. Barn som opplever tilstedeværende voksne, har etter vår mening, lettere for å søke andre ved spørsmål og undring. Måten barn blir møtt på har derfor stor betydning for den livslange læringsprosessen.