Å være elev på visuelle kunstarter i Tysvær kulturskole

På visuelle kunstarter lærer eleven om en rekke teknikker og tema innenfor visuell kunst.  Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er viktig å ha lyst til å lære! Gjennom skaperglede, utprøvning og inspirasjon lærer eleven å finne sitt eget individuelle utrykk.

Å være elev på visuelle kunstarter handler også mye om å utvide perspektivet i å se på eget og andres arbeid med åpent sinn. Når musikkelever lærer skalaer og vanskelige musikkstykker- lærer billedkunstelevene å se og forstå seg selv i eget utrykk. Dette fordrer modning. Vi starter med utgangspunkt i elevenes egen fantasiverden og trener opp både selvtillit, evnen til å ta egne valg, og evnen til refleksjon.

Alder når man begynner
Man kan begynne på visuelle kunstarter fra 3. klasse.

Teknikker
Tegning med blyant, kull, pastellkritt med mer. Maling med akvarell og akrylmaling, collage, trykketeknikker som linoleumssnitt/sjablongtrykk/monotypi. Tredimensjonale teknikker som leire/plastellina, ståltråd, pappmachè,skrapskulptur/redesign med mer.

Tema på biletkunst
Visuelle virkemidler som lys og skygge, tone/valør, fargelære/(å blande farger), kontrast, forenkling av form, perspektiv, linje, form/volum osv, konkav/konveks, tekstur. Vi bruker noen ganger turnerende eller lokale kunstutstillinger som inspirasjon, ser på kunst i bøker/på plakater, og diskuterer tema knyttet til dette. Det hender at vi bruker musikk eller litteratur som inspirasjon. ( Eleven kan ikke regne med å møte alle teknikker eller tema på èt år.)

Modellering i leire
Skulpturkurs med hovedfokus på arbeid med leire, men også med andre materialer. Elevene arbeider og med skisser (f.eks. i blyant og kullstift) for å lære om 3-dimensjonal form. Kurset passer for barn og ungdom fra 5. klasse og opp. Ingen krav til forkunnskap annet enn lyst til å lære og en viss tålmodighet.

Struktur på undervisningen
Elevene arbeider i relativt små grupper. Fra 6- til max 10 elever. Undervisningen varer fra ca. 60 min til 1 time og 30 min, avhengig av alder og nivå. Første del av timen går med til samtale om dagens oppgave/tema. Siste del av timen går med til rydding. Det forventes at eleven deltar også på det.

Det er ønskelig at eleven møter presis til timen, og har godt oppmøte igjennom året for å få mest mulig ut av undervisningen.

Elevene kan gjerne ha egne maleskjorter liggende i undervisningsrommet, og ikke ha på ”finklærne” når de kommer til time.

Lekser/øving
På billedkunst har vi ikke faste lekser, men vi oppfodrer elevene til å ha tegnesaker/ maleskrin eller akrylmaling hjemme- og at det brukes av jevnlig av fritiden til å holde på med det!

Utstillinger/utsmykninger/prosjekt
En eller flere ganger i året lager vi elevutstilling, eller elevene deltar på utsmykning/ prosjekt.

Lærer
Lærer på Visuelle kunstarter er Kine Loraas.

Les mer om Visuell kunst her:

Læreplan for Visuell kunst