BARNETEATER  (3. - 7. klasse)
UNGDOMSTEATER   (8. klasse - 3. vgs.)  

Ukentlige gruppe—øvinger med 1-2 timers varighet på Tysværtunet Kulturhus.

Vi fokuserer på at elevene skal utvikle skaperglede i den kreative prosessen, og i samspill med andre. De skal få utfolde seg, bli trygge på scenen, lære noen grunnleggende skuespillerteknikker og få prøvd ut forskjellige uttrykksformer.

Gjennom ulike dramaøvelser og teaterleker får eleven kjennskap til eget kroppsuttrykk og stemmebruk, der han/hun underveis veiledes av instruktørene. Instruktører og elever skal sammen bygge opp gjensidig tillit for å skape god gruppedynamikk og en trygg arena for læring og utvikling.

Når det blir mulighet mtp. Covid-19 situasjonen, vil det planlegges for en større forestilling i Storsalen der to eller flere teatergrupper samarbeider. Det legges vekt på at alle får spille på scenen, i form av en mindre eller større rolle. Det må regnes med ekstra øvinger og øvingshelger i forbindelse med denne forestillingen.

Foreldre oppfordres til å engasjere seg og bidra med kulisser, kostymer og mat m.m. i øvingsperioden.

Vi har for tiden fire Teater-grupper: B2 og B3 med øvelse på mandager,
B1 og Ungdomsgruppen med øvelse på tirsdager.

Lærere på teater er Sigrun T. Arnesdotter, Christina Sørnsen og Mari O. Nymoen

 

Les mer i Lærerplan for Barneteater: 

Læreplan for Barneteater