Tysværvåg barnehage vil barnehageåret 2016- 2017 ha et tett samarbeid med Universitetet i Stavanger. Barnehagen skal være øvingsbarnehage for studenter på barnehagelærerutdanningen.

Tysværvåg barnehage vil barnehageåret 2016- 2017 ha et tett samarbeid med Universitetet i Stavanger. Barnehagen skal være øvingsbarnehage for studenter på barnehagelærerutdanningen. Det betyr at vi i løpet av året vil få studenter som vil ha praksis hos oss. Studentene som kommer er kommet ulikt i studieforløpet, noen er første årsstudenter mens andre har kommet lenger i det treårige studieløpet. Vi er svært glad for å være en praksisbarnehage da det betyr at vi vil ha et nært samarbeid med universitetet. Erfaringene våre viser at det er god læring å være praksisbarnehage.

I løpet av tiden de skal være i barnehagen vil studentene ha ulike mål de skal arbeide mot. Barnehagen skal være en læringsarena hvor de får erfaring med praksis men også et sted der studentene får utvikle sin barnehagelærerrolle. 

De som skal fungere som praksislærere dette året er Ingvild, June og Nina. Signe som arbeider som assisterende styrer vil ha et hovedansvar for samarbeidet med Universitetet.