Tysværvåg barnehage ligger i byggefeltet på Bjørnsvik i Tysværvåg. Barnehagen har 108 plasser for barn i alderen 0-6 år.

Historikk

Tysværvåg barnehage fra oppstart 01.10.1979 og til i dag

Tysvær sokneråds barnehage startet 1. oktober 1979 i lokalene til gamlehjemmet på Gjerde. Det var Tysvær sokneråd som tok initiativ til oppstart og hadde ansvar for driften av barnehagen. 12 barn og 2 voksne møttest til lek og aktivitet 3 dager pr. uke.

I august 1984 flyttet barnehagen inn i nye lokaler i Tysværvåg grendasenter i Bjørnsvik. Barnehagen ble utvidet til to avdelinger med 32 plaser for barn i alderen 3-7år. Behovet for barnehageplasser hadde økt pga. stor tilflytting til distriktet i forbindelse med oppstart av Statoil sitt anlegg på Kårstø.  
Det var spennende for barn, foreldre og personale å flytte inn i ny barnehage. Bjørnehiet var korttidsavdeling og Vepsebolet var heldagsavdeling. 

Tysvær sokneråd var eier fram til høsten 1991 da Tysvær kommune overtok driften. Navnet ble endret til Tysværvåg barnehage. 

I årene framover økte behovet for barnehageplasser, og barnehagen ble gradvis utvidet til to heldagsavdelinger. I 2007 og 2008 ble det etablert midlertidige utegrupper i underetasjen og i leide lokaler på Falkeid Idrettslag sitt klubbhus. Barnehagen overtok hele bygget og i desember 2009 var barnehagen ferdig renovert og påbygt. Barnehagen hadde fra da av 108 plasser og grunnbemanning på 17,5 årsverk. Høsten 2015 ble arbeidet med å utvide barnehagen ytterligere påbegynt og våren 2016 stod bygget ferdig. Barnehagen fikk ny personalavdeling og en ny avdeling mot nord. I tillegg ble det gjort et omfattende arbeid på utelekeplassen. Barnehagen har plass til å ta i mot 119 barn. 

I alle årene barnehagen har vært i drift har natur og friluftsliv vært viktig for barn og voksne i barnehagen. Vi er heldige som har et flott nærområde med turstier, grillhytte og idrettsanlegg som vi kan benytte.