001

 

 

I dag var det valdebatt på Tysværvåg for 7. - 10. klasse. Arbeiderpartiet stilte med stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal, Venstre med Trygve Egge, Høgre med Sissel Hansen Tysse, Jorunn Susort Toskedal kom frå Krf og Senterpartiet stilte med Erlend Dale. Alle var godt førebudd og gav gode svar.

Elevane stilte gode spørsmål og var aktive lyttarar. Ein fin time med god debatt.

På nokre områder kom skillelinene mellom partia godt fram mellom anna om skulemåltid. På andre felt var dei samde, som til dømes mindre og meir spissa lekser.

002

Alle med handa oppe får etter eigen meining for mykje lekser.

 

003