Sidan starten av det nye året har klassemiljø hatt stor merksemd i 10. klasse. PPT og helsesyster har vore inne i klassen og lærarane har hatt jamlege økter med dette som tema.

I dag fekk skulen besøk av Sandra som hadde ein time med Yoga. Her var det fleire som måtte langt ut av komfortsona, men alle var med. De rapporteres om flott innsats.

Dagen blei avslutta med Pizza med penger frå klassekassen. Eg trur alle er einige at dagen vart feiande flott:)

 

10