I dag er tilsynsrapporten frå Fylkesmannen sitt nasjonale tilsyn lag ut. Me er kry av at rapporten  kjem utan brot på regelverket. 

Det er eit omfattande tilsyn og når me kjem ut utan brot på lova, er me trygge på at mykje godt arbeid blir gjort hjå oss.