Informasjon om Fylkesmannens tilsyn – elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.

I uke 42 vil Fylkesmannen gjennomføre tilsyn ved Frakkagjerd ungdomsskole og Tysværvåg barne- og ungdomsskule i Tysvær kommune. Temaet for tilsynet er elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. 

Fylkesmannen er en statlig organisasjon. Vi har som en av våre oppgaver å kontrollere at kommuner og fylkeskommuner følger loven.

Hva skal Fylkesmannen kontrollere i felles nasjonalt tilsyn?

I felles nasjonalt tilsyn fører vi tilsyn med det samme temaet på skoler i hele landet. I dette tilsynet vil vi kontrollere at skolen oppfyller krav i kap. 9A i opplæringsloven som skal sikre elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

De aller fleste elever i Norge trives på skolen. Likevel er det elever som ikke har det trygt og godt på skolen, og som opplever mobbing eller andre type krenkelser i skolehverdagen.

Arbeid for å skape trygge gode skolemiljø uten krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering er en innsats for å sikre barns grunnleggende menneskerettigheter. Derfor har sentrale myndigheter prioritert å følge opp at skolene følger loven på disse områdene.

Hvordan gjennomfører Fylkesmannen tilsynet?

Når vi gjennomfører tilsyn, har vi ofte samtaler med elever og foreldre ved skolen. I tillegg har vi intervjuer med lærere, rektor og noen fra kommunen. Vi har også på forhånd bedt kommunen og skolen om å sende oss enkelte dokumenter som vi bruker når vi skal kontrollere og vurdere skolen. Dette kan for eksempel være de planene som kommunen eller skolen har laget for å sikre alle elevene en trygg og god skolehverdag.

15. oktober vil vi møte noen elever, foreldre, lærere, andre ansatte og rektor på Tysværvåg. Vi vurderer informasjon vi får i samtalene sammen med dokumentasjon. Deretter skriver vi en rapport der vi konkluderer. Noen ganger følger ikke skolen alle reglene i loven. Vi vil da be Tysvær kommune om å sørge for at skolen retter opp forholdet. Dere kan lese den endelige rapporten på Fylkesmannen sin hjemmeside.

Med vennlig hilsen

Fylkesmannen i Rogaland

Elisabeth Ur Fjørtoft, Anne Wilson og Lars Wetteland