daily mile Mobile

I samband med Erasmus prosjektet skulen deltok i, fanga me opp ein ide som me har lyst til å prøva ut hjå oss. I Wales spring eller går elevane ei engelsk mil (1 609 meter) kvar dag. Dette er blitt ein aktivitet som dei gjer i mange land etterkvart. Over 2200 skular i England og skular i 35 land har starta. Ingen norske skular ennå, me blir den første.

Me startar med tysdag og torsdag og så håpar me å utvida til fem dagar etterkvart. Det er enkelt å organisera. Elevane skal gå/springe mot Bjørnsvik. Me startar opp tysdag 16. oktober.

Me er sikre på at god fysisk form vil gi god læring og god mental helse.

Tysdag kl.11.15 – 11.30

Torsdag kl. 13.30 – 13.45 

Her er litt info om opplegget:https://thedailymile.co.uk/

Video om opplegget

https://thedailymile.co.uk/videos/the-daily-mile-advertisement-3-supported-by-itv-and-ineos/

 

The Daily Mile Works!

   It takes place in 15 minutes, with most children averaging a mile, or more, each day.

   Children run outside in the fresh air – and the weather is a benefit, not a barrier.

   There’s no set up, tidy up, or equipment required.

   No staff training is needed and there is no extra workload for teachers.

   Children run in their uniforms so no kit or changing time is needed.

   It’s social, non-competitive and fun.

   The children return to class ready to learn.

   It helps to improve fitness and achieve a healthy weight.

   It encourages children to be aware of their health.

   It’s fully inclusive; every child, whatever their circumstances, age or ability, succeeds at The Daily Mile.