Det har i dag vært statusmøte med lederne i  helse og oppvekst.


I møtet ble det gitt en del anbefalinger som skolen bør følge, men også en del pålegg.


Som en følge av dette vil skolens/elevenes tilbud bli berørt.

- Kantinene kan bare selge produkter som er levert av produsent, ikke hjemmeprodusert. Salg av elevproduserte matvarer vil opphøre fram til ny beskjed blir gitt.


- Vgs.dager blir mest sannsynlig utsatt


- Morgensamlinger på trinn blir utsatt.

 

- Foreldremøter blir utsatt.

 

- MOT leder leir er utsatt

 

- Skileirskole utsatt.


- I mat og helse vil en unngå felles matlaging. Det vil bli gitt mer teoriundervisning. Matlaging må gjøres med strenge krav til hygiene.

 

Situasjonen er som alle vet uavklart, og skolen vil følge tett de anbefalinger og føringer som blir gitt her:

https://www.tysver.kommune.no/coronavirus/fakta-rad-og-tiltak/fakta-rad-og-tiltak

 

Vi ber om at dere snakker med ungdommene deres om hvor viktig det er med smittevern, og at dette er noe alle må tenke på.

Gode rutiner for håndvask og host i albuen.

Håndhygiene

Mvh
Geir Dybdahl
Rektor
Tysværvåg barne- og ungdomsskule
Tlf: 52 75 83 11
Mob: 91 84 14 32