Det er oppdaga sølvkre og skjeggkre på skulen og nedkjemping er starta av Anticimex. Dei har starta tiltak og vil løyse problemet etter råd frå Folkehelseinstituttet. Du kan lese meir om dette under.

https://www.fhi.no/nyheter/2019/gode-rad-for-bekjemping-av-skjeggkre/

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/solvkre-/