Etter vinterferien, frå og med måndag 04.03.2019, kjem skulen til å skifte ut meldingstenesta (SMS) som vi bruker i dag. Vi skal over på meldingar via appen «Min skole».

Den nye appen vil i tillegg til å være ei meldingsteneste mellom skule og føresett, også forenkle innmelding og oversikt over fråvær.

Her kan du lese korleis du kjem i gang med å bruka appen.

For dei som ikkje kjenner til appen frå før, les gjerne meir om appen her.