Tysværvåg barne – og ungdomsskule 50 år.

10 Mobile

18 Mobile

Fire hektiske dagar med jubileumsfeiring blei avslutta med foreldrekveld. Til foreldrekvelden spanderte samarbeidspartneren til kommunen, Haugesund Sparebank tidenes kake – tusen takk!

14 Mobile

 

Måndag var ordføraren på plass og opna feiringa i gymsalen.

19 Mobile

11 Mobile

Seinare same dag var Atle Heskja på skulen og fortalde om korleis det var på Hervik skule på 50 talet og om utviklinga i Tysværvåg. Onsdag vitja kommunalsjef for oppvekst og kultur skulen og fekk snakka med elevar og lærarar.

15 Mobile

I dag var John Sevald Tveit på skulen og fortalde om korleis Tysværvåg blei etablert i 1969, ei spanande historie som elevar i 10 klasse har laga ein dokumentar om.

Når elevane kom til skulen blei dei stilt opp slik skulekretsane var før Tysværvåg skule blei bygd. Dersom skulane hadde vore der i dag ville 16 av elevane gått på Førland, 39 på Bringedal, 72 på Eikje, 46 på Hetland, 24 på Hervik og 13 på Falkeid skule.

1 Mobile

 20 Mobile

21 Mobile

22 Mobile

 

23 Mobile

24 Mobile

25 Mobile

 

 

 

13 Mobile

Alt i alt, fire kjekke dagar kor elevane har tatt ei blikk på korleis det var for 50 år sidan og me vonar dei har likt prosjektet.

2 Mobile

 

3 Mobile

4 Mobile

 

5 Mobile

 

6 Mobile

 

7 Mobile

 

8 Mobile

9 Mobile

12 Mobile

 

17 Mobile