118

Dei to siste dagane har den innflytta kunstnaren Axel Rios jobba med kunstprosjektet "frå infaraud til ultrafiolett - eit fargespekter". Arbeidet er eit samarbeid med 9. klasse på skulen og eit fint minne frå den klassen. Det same blei gjort med 9. klasse i fjor. Då var tema trekantar.

111

113

 

116

119

Slik såg veggen ut før.

112

No blir det slik

122