Skuleåret 2018/2019 består FAU - Foreldrearbeidsutvalget av desse personane. FAU er fulltallig, men mangler to vara representanter. Det er i skulen og foreldra si interesse at FAU er breidt samansett. Saman skal skule og FAU stake ut kursen for skulen og finne felles løysningar på felles utfordringar.

 

Les meir om Fau her:http://www.fug.no/

 

Dei som kan tenke seg å stille som vara kan sei fra til skulen eller leiar Adne Bratthammar.

 

fau Small

Frå venstre: Elin Helen Rikstad styremedlem (4. og 6. klasse), Helene Bergersen sekretær (7. klasse), Ådne Bratthammar leiar (10. klasse), Kristin T. Brendeland nestleiar (3. klasse), Siri Nymark kasserar (10. klasse). Lillian Nordgård styremedlem (4. og 9. klasse) var ikkje til stades.