111

 

Torsdag 24.mai var 1.-3. klasse på tur til Sandbekken. Dei fekk padla i kano, hadde natursti, kakk-kjerring, ulike leiker og fann ting som lever i vatn.

Det var kjekt å sjå korleis elevane hjalp kvarandre på tvers av trinna.

 

112

113

114

115

116