09:45 Flaggprosesjon frå skulen til Cleng Peerson- støtta

10:00 Flaggheis

10:15 Velkommen

10:45 Barnetog frå skulen

11:15 Appell og kransenedlegging ved Minnesteinen over dei falne v/ 10. trinn

11:45 Familiegudsteneste

13:00 Leiker for barn og voksne

14:00 Tale for dagen ved Sven Ivar Dybdal

15:15 Premieutdeling


18:00 Nasjonalfest i Aksdal Kirke


Velkommen

Hugs å ta med småpengar til alle dei kjekke aktivitetane og alle dei gode kakene!