Kjære alle sammen! 

Oppdatering 26.03.2020
Regjeringen har bestemt at alle skoler fortsatt skal være stengt en stund til, i hvert fall til 13. april. Perioden kan bli utvidet.

Informasjon for G1 - grunnskole

Det er bestemt at skriftlig og muntlig eksamen i grunnskoleopplæring avlyses. Det blir IKKE eksamen for dere i G1. Dere vil likevel få vitnemål med standpunktkarakterer. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Opptak til videregående skole vil bli ordnet etter hvert.

Det er viktig at dere deltar i undervisning på nett og leverer oppgaver slik at lærerne får vurderingsgrunnlag og kan sette standpunktkarakterer.

Henting av bøker/utstyr

På grunn av smittefare skal vi være forsiktige med å slippe folk inn på skolen. Avtal med læreren din om du må hente noe, så ordner vi det i løpet av uken.

Fravær

Alle må melde ifra til kontaktlærer om sykdom og fravær, som vanlig.

Praktisk informasjon om skolehverdagen

Deltakere i norsk og grunnskole får oppgaver fra lærer. Lærerne gjør avtale med sine grupper om hvordan og når oppgavene skal gjøres. Alle må melde ifra til kontaktlærer om sykdom og fravær, som vanlig.

Det er lurt å dele dagen inn i faste rutiner:

  • En tid for å gjøre skolearbeid - det er ikke ferie
  • En tid for å spise
  • En tid for å ha pause

Kontakt med skolen

Lærerne er tilgjengelige og har informert dere om når og hvordan dere kan kontakte dem.
I tillegg kan dere ringe skolen på dagtid mellom kl. 0900 – 1400:

Liv Stavland (rektor): 99267661

Hilde A. Vold (avd.leder norsk og grunnskole): 46818911

Resepsjon – Sigbjørg Østebøvik (man. – ons.): 91532529

Ved spørsmål som gjelder spesialundervisning for voksne, ta kontakt med Inger Baustad (avd.leder spes.ped): 48124861