Tysvær kommune, med sine 11.000 innbyggjarar, er sentralt plassert på Haugalandet og grensar mot kommunane Haugesund, Karmøy, Bokn, Sveio og Vindafjord. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km søraust for Haugesund.

Aksdal er eit sentralt kommunikasjonsknutepunkt som bind heilårsvegen E 134 over Haukeli til Oslo saman med E39, kyststamvegen mellom Stavanger og Bergen.

Tysvær kommune er kjent for sine mange fjordar som riv opp landskapet og for si naturprakt med mange idyllar. Her finn du 220 km. med kystlinje med vekslande natur som svaberg, lyngheier, fjell og åsar, djupe fjordar og velhalde kulturlandskap.

Det skrinne jordsmonnet i ytre del av kommunen var ein av grunnane til at den store utvandringa starta frå Tysvær, med Cleng Peerson som reiste til Amerika og fann nytt land. Det same landskapet inspirerte og trollbandt ein av våre største kunstmålarar, Lars Hertervig. Kunstmålaren vart fødd på Borgøy, den einaste øya i Tysvær med fastbuande.


Facts about Tysvær

Tysvær Municipality is in the very heart of Haugalandet. The administrative centre for almost 11 000 inhabitants is at Aksdal, 13 km. east of Haugesund. The main road from Haugesund, over the Haukelifjell mountains and on to Oslo (E134) crosses the coastal road between Stavanger and Bergen (E39) at Aksdal. Tysvær Municipality is known for it`s many fjords which cut into the 220 km. long coastline. Here you`ll find many idyllic pearls and a varied landscape, heather covered moors, hills, mountains, deep fjords, sheltered bays and an attractive countryside.

The poor soils on the outskirts of Tysvær are one of the reasons for the large number of emigrants sailing to America during the last century. They were helped over by Cleng Peerson, Tysvær`s “Father of Emmigration”. The same landscape inspired and trollbound one of Norway`s greatest master artists, Lars Hertervig. He was born on the island Borgøy, the only island in Tysvær which is still inhabited.