Når en voksen får melding om at en elev ikke har det trygt og godt vil det bli levert et skriftlig meldingsskjema til skolens ledelse. Sammen med sosialrådgiver blir det iverksatt undersøkelse og videre saksgang blir bestemt. Skolen skal i løpet av 1 uke sette i gang tiltak for å få gjort noe med det som blir meldt inn. Hvis ikke det skjer kan du melde saken videre til Fylkesmannen i Rogaland (se video under denne artikkel). Alle ansatte har en plikt til å følge med og gripe inn umiddelbart ved mobbing og uønsket oppførsel. Les mer på lenken fra Utdanningsdirektoratet om hvordan skolen og de hjemme skal gå fram i saker om det psykososiale skolemiljøet.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/ 

Ordensreglement

pdf Ordensreglement for skulane i Tysvær


Video fra Fylkesmannen: