Støtte til medlemskap, turer og kontingent til frivillig organisasjon i Tysvær, eller årsavgift til Tysvær kulturskole.

 
Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om støtte til dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen for inntil kr. 2000,-

Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan også søke om støtte til reiser, leirer, cuper og lignende i regi av frivillige organisasjoner for inntil kr. 2000,-

En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Tysvær kulturskole:

Kommunen dekker egenandelen (inntil kr 3600,-) for undervisning ved Tysvær kulturskole.

Søknad

For å søke, benyttes søknadsskjema.
Trykk her for å komme til søknadsskjema.


For å få innvilget disse støtteordningene må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende:

Enslig forsørger med ett barn     kr. 297 000

Enslig forsørger med to barn      kr. 365 500

Enslig forsørger med tre barn     kr. 434 000

Par med ett barn                          kr. 411 200

Par med to barn                           kr. 479 700

Par med tre barn                          kr. 548 200

Par med fire barn og over           kr. 616 800