Kommunalsjef: Bjørn Bruaset
Tlf.: 52 75 72 04 / 915 80 227

SEKSJON DRIFT

Seksjonsleiar: Solveig M. Myge
Tlf.: 52 75 77 27 / 920 63 250

Reinhald:
Avdelingsleiar: Aud Jorunn Tordal
Tlf.: 52 75 70 69 / 916 03 260  

Kommunale bygg:
Fagansvarleg bygg: Egil Notland
Tlf.: 52 75 72 20 / 404 05 138  

Veg:
Fagansvarleg veg: Arne Henry Grottvik
Tlf.: 52 75 71 15 / 901 46 683

Vatn og avløp:

Vakttelefon VA: 950 92 219
Fagansvarleg vatn og avløp: Ragnar Vikshåland
Tlf.: 52 75 71 76 / 476 28 295

FORVALTNING (byggesak)

Seksjonsleiar: Bjørg Tone Vikshåland
Tlf. 52 75 72 06 / 97 95 61 25

Fagansvarlig kart og oppmåling: Mohammad Zeanalabideen Mohammad
Tlf. 52 75 72 13

PROSJEKTKONTOR

Leiar: Jon Gunnar Vikingstad
Tlf.: 52 75 72 25 / 40 41 91 15